Røstalarm

Varenummer: 300162
Lagerbeholdning:

Röstlarm är en givare som reagerar på ofrivilliga ljud såsom vid epilepsianfall och/eller vid medvetna ljud exempelvis vid rop på hjälp. Givaren är kopplad till en trygghetstelefon och skickar ett larm vid aktivering. Givaren placeras nära brukaren, känsligheten anpassas så att larm utlöses bara av de ljud som brukaren själv åstadkommer. En mikrofon kan kopplas till Röstlarmet för att avskärma ljud från omgivningen ytterligare och på så vis ställa in en lägre känslighet.